Està guia de contractes, recull una àmplia gamma en matèria de contractes immobiliaris. Tots i cada un d'ells ha estat revisat i personalitzat. S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris.
arrendament

 • Arrendament habitatge ús habitual
 • Arrendament habitatge amb opció de compra
 • Arrendament habitatge amb avalador
 • Arrendament habitatge amb aval bancari
 • Arrendament habitatge amb plaça de pàrquing
 • Arrendament ús diferent habitatge - Local de negoci
 • Arrendament ús diferent habitatge - Local de negoci (amb opció de compra)
 • Arrendament ús diferent habitatge - Local de negoci (amb avalador)
 • Arrendament ús diferent habitatge - Temporada
 • Arrendament ús diferent habitatge - Plaça de garatge
 • Arrendament ús diferent habitatge - Plaça de garatge (amb opció de compra)
 • Arrendament ús diferent habitatge - Habitatge sumptuària
 • Opció de compra en arrendament
 • Resolució de contractes amb lliurament de claus
 • Escrits - Clàusula aval
 • Escrits - Clàusula opció plaça pàrquing
 • Escrits - Notificació actualització de renda
 • Escrits - Notificació dret adquisició preferent
 • Escrits - Requeriment de pagament a l'avalista
 • Escrits - Sol·licitud autorització per a obres
 • Escrits - Retenció fiança
 • Cessió en precari
 • compromís avalloguer
 • Reserva lloguer
 • Cessió de pas
Per DESCARREGAR els contractes accedeixi a la seva àrea privada d'associat:

ENTRAR A L'ÀREA PRIVADA

Si encara no està associat sol·liciti més informació al següent formulari: