Està guia de contractes, recull una àmplia gamma en matèria de contractes immobiliaris. Tots i cada un d'ells ha estat revisat i personalitzat. S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris.


Compravenda

  • Compravenda amb pagament a compte
  • Compravenda amb arres penitencials
  • Requeriment compliment pagament en compravenda
  • Contracte d'opció de compra
  • Clàusula de pagament mitjançant assumpció hipotecària
  • Contracte de vitalici
  • Compravenda amb arres confirmatòriesPer DESCARREGAR els contractes accedeixi a la seva àrea privada d'associat:

ENTRAR A L'ÀREA PRIVADA

Si encara no està associat sol·liciti més informació al següent f ormulari: