Està guia de contractes, recull una àmplia gamma en matèria de contractes immobiliaris. Tots i cada un d'ells ha estat revisat i personalitzat. S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris.

Administració de comunitats

 • Gestió comunitats
 • Llei de Propietat Horitzontal - Convocatòria junta ordinària
 • Llei de Propietat Horitzontal - Convocatòria junta extraordinària
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta bàsica
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta remoció càrrecs electes
 • Llei de Propietat Horitzontal - Certificat corrent de pagament
 • Llei de Propietat Horitzontal - Certificat no corrent de pagament
 • Llei de Propietat Horitzontal - Requeriment cessament activitat prohibida, insalubre, etc.
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta aprovació reparacions
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta aprovació instal·lació ascensor - barreres arquitectòniques
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta aprovació instal·lació nou ascensor
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta nomenament administrador
 • Llei de Propietat Horitzontal - Acta aprovant liquidació del deute i reclamació al propietari deutor
 • Llei de Propietat Horitzontal - Requeriment previ de pagament
 • Llei de Propietat Horitzontal - Certificació del deute pel secretari amb el vistiplau del President
 • Codi Civil de Catalunya - Convocatòria Junta Ordinària
 • Codi Civil de Catalunya - Convocatòria junta Extraordinària
 • Codi Civil de Catalunya - Acta bàsica
 • Codi Civil de Catalunya - Acta remoció càrrecs electes
 • Codi Civil de Catalunya - Certificat corrent pagament
 • Codi Civil de Catalunya - Certificat no corrent pagament
 • Codi Civil de Catalunya - Requeriment cessament activitat prohibida, insalubre, etc.
 • Codi Civil de Catalunya - Acta aprovació reparacions necessàries
 • Codi Civil de Catalunya - Acta aprovació instal·lació ascensor - barreres arquitectòniques
 • Codi Civil de Catalunya - Acta aprovació instal·lació nou ascensor
 • Codi Civil de Catalunya - Acta nomenament administrador
 • Codi Civil de Catalunya - Acta aprovant liquidació del deute i reclamació al propietari deutor
 • Codi Civil de Catalunya - Requeriment previ de pagament
 • Arrendament de serveis Admin. finques
Per DESCARREGAR els contractes accedeixi a la seva àrea privada d'associat:

ENTRAR A L'ÀREA PRIVADA

Si encara no està associat sol·liciti més informació al següent formulari: