Està guia de contractes, recull una àmplia gamma en matèria de contractes immobiliaris. Tots i cada un d'ells ha estat revisat i personalitzat. S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris.
Reclamació honoraris

  • Reclamació honoraris

Traspassos

  • Traspàs
  • Traspàs amb opció a compra

Instàncies

  • Instància meritació plusvàlua Ajuntament

Annex

  • Annex a contracte

Acord col·laboració professional

  • Acord col·laboració professional

Reconeixement deute

  • Extens
  • Succint
Per DESCARREGAR els contractes accedeixi a la seva àrea privada d'associat:

ENTRAR A L'ÀREA PRIVADA

Si encara no està associat sol·liciti més informació al següent f ormulari: